Sitex
CZ | RU

Przesiewacz LIWELL®

Opis:
Chodzi o specjalne „dwuskrzyniowe” przesiewacze, gdzie każda rama ma samodzielny napęd. Powierzchnie sitowe zyskują specjalnych ruch, który powoduje ich ciągłe samooczyszczanie. Sortowniki są wyposażone w sita membranowe, które są odpowiednie do sortowania materiałów z dużą tendencją do zatykania sita (są to na przykład naturalne, wydobywane piaski) i sypkich zmiażdżonych materiałów, które mają tendencję do zatykania sita lub zacinania się ziaren w sicie. Dużą zaletą jest możliwość przesiewania drobnych frakcji (1 - 4 mm), podczas gdy w sitach klasycznych łatwo dochodzi do zatykania oczek sit.

Najczęstsze zastosowanie:
Sortowanie suche materiałów o dużej wilgotności. Dolomit, wapień : 0,9 – 10 mm, węgiel : 2 – 40 mm, kompost :4 – 20mm, żużel: 2 – 20 mm, nawóz sztuczny : 0,63 – 4 mm, piasek : 2 – 15 mm.