Sitex
CZ | RU

Sito linkowe ELASTIC

Opis:
Nowoczesne sito do przesiewania skruszonych materiałów sypkich i materiałów klejących, do granicy sortowania około 25 mm; sito ma stosunkowo dużą wolną przestrzeń i wytrzymałość. Metalowe i kewlarowe linki zalane w elastomerze poliuretanowym, tzw. druty PU. W wyniku tego powstaje sito, którego przestrzeń otwarta odpowiada sitom drucianym a okres żywotności jest zbliżony do klasycznych sit poliuretanowych.

Wielkość oka:
5 mm – 25 mm

Średnica drutu:
2,5-7 mm

Materiał:
Metalowe i kewlarowe linki w elastomerze poliuretanowym.

Rozmiary:
Dostosowane do konstrukcji sortownika.